Pomoc prawna

Kancelaria oferuje pomoc prawną w pełnym zakresie usług prawnych zarówno w postępowaniach sądowych przed sądami jak i przed innymi podmiotami.

Odszkodowania

Główną domeną naszych działań jest reprezentowanie Klientów wobec zakładów ubezpieczeń i uzyskiwanie odszkodowań..

Stała obsługa firm

Zasadą wynagradzania Kancelarii jest zawieranie tzw. umów rezultatu, w których trud i staranie Kancelarii w uzyskaniu odszkodowania zależy od uzyskanego efektu.

Prawo intelektualne

Dotyczy głównie wynalazków, wzorów użytkowych i przemysłowych, znaków towarowych etc.

Publikacje

Aktualności

Orzeczenie Sądu Okręgowego w Siedlcach (I C 1140/12) dotyczące zadośćuczynienia za śmierć członka rodziny – 100.000 zł za śmierć brata to odpowiednia rekompensata

DZadośćuczynienie za śmierć członka rodziny nie może być niskie, bo doprowadziłoby do deprecjacji wartości życia ludzkiego - uznał Sąd Okręgowy w Siedlcach. Sąd Okręgowy w Siedlcach wskazał, że z uwagi na to, iż działanie sprawcy wypadku, którego skutkiem była śmierć brata powódki miało miejsce 8 marca 2008 r., kobieta nie możedochodzić zadośćuczynienia na podstawie art. 446 par. 4 k.c.

Opinie klientów

Pana Mecenas zajmował się sprawą dotyczącą mojego mieszkania. Wykazał się bardzo dużą dokładnością i sumiennością w analizie obszernych i leciwych dokumentów - dzięki czemu udało się pomyślnie zakończyć proces.
Jeff Blake
Zbigniew Mokrzycki

Przedsiębiorca

Nasz zespól

Jacek Gęga

Właściciel

Właściciel Kancelarii. Absolwent i były pracownik Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Janusz Cymer

Właścicel

Od 2001 roku zajmuje się praktyką dochodzenia odszkodowań . Autor wielu publikacji poświęconych tematyce odszkodowawczej.

Michał Kurcharski

Radca prawny

Współpracownik Kancelarii. Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Małgorzata Zymańska

Radca prawny

Współpracownik Kancelarii. Radca prawny, absolwent i były pracownik Wydziału Prawa i Administracji UJ.